Book Quotes

Quotes from books by The Reader

Quote of Week

เพราะเจ็บปวด จึงสวยงาม เพราะความผิดหวัง มันทำให้เราเติบโต
— จงเป็นเราในแบบของเรา ไม่ใช่แบบที่เขาอยากให้เป็น, ชัยยะ
เราแต่ละคนเป็นเสมือนหนังสือที่รอวันถูกเปิดอ่าน เราต่างหวังให้มีใครสักคนหยิบเราขึ้นมาอ่านโดยไม่ปิดทิ้งกลางคัน
— ยิ้มรับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิต, Jeong Moon Jeong (ชองมุนจอง)

© 2023 The Reader. All rights reserved.